• Livrare rapidă pe tot teritoriul Moldovei!
RU
LOGO



Termeni și Condiții

Termenii și condițiile generale

Se vor aplica vînzării de bunuri de catre IBL ELITETRADE S.R.L. prin intermediul magazinului virtual www.sublime.md către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător – persoană fizică sau juridică care emite o Comandă.
 • Vînzător - societatea comercială BL ELITETRADE S.R.L., avînd sediul social în Mun. Chișinău, str. Albisoara 76/7, ap.73.
 • Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1020600008298 
 • Bunuri - orice produs menționat în Comandă, inclusiv produsele cu dimensiuni atipice care urmează a fi furnizate de către Vînzător, Cumpărătorului.
 • Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vînzător și Cumpărător prin care Vînzătorul este de acord să livreze produsele și Cumpărătorul este de acord să primească aceste produse și să efectueze achitarea acestora.
 • Contract - o Comandă confirmată de către Vînzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi now-how, dreptul de autor, drepturile la baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrările denumirilor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

ALTE OBLIGAȚII CE DECURG DIN CONTRACT

Vînzătorul își va utiliza toate cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a pune la dispoziția Cumpărătorului produsele din Comandă și va livra doar acele produse care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului.

Informațiile prezentate pe site-urile vînzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vînzător, fără a anunța prealabil.

Numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea IBL ELITETRADE S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

Informațiile furnizate de către Cumpărător Vînzătorului, vor rămîne în proprietatea Vînzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțămîntul scris al Vînzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Mesajele SUBLIME sunt transmise prin intermediul partenerilor care derulează activități de marketing și comunicare agreați de SUBLIME. Astfel este asigurată confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Prin înscrierea în baza de date SUBLIME, cumpărătorul își oferă consimțămîntul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către VÂNZĂTOR sau de către furnizorii săi de servicii de marketing și de a îi fi utilizate datele personale exclusiv în scopuri de promovare a produselor.

Politica de securitate a datelor pentru acceptarea plăților cu cardul în cadrul www.sublime.md includ următoarele măsuri de securitate:

 1. Criptarea datelor de card: Toate datele de card sunt criptate în timpul tranzacției. Aceasta implică utilizarea protocoalelor de securitate, cum ar fi SSL (Secure Sockets Layer) sau TLS (Transport Layer Security), pentru a proteja informațiile confidențiale.

 2. Procesarea datelor de card: Magazinul online www.sublime.md procesează datele de card într-un mediu securizat și conform standardelor de securitate ale industriei. Datele de card sunt introduse pe pagina securizată a băncii.

 3. Păstrarea datelor de card: Magazinul online www.sublime.md nu păstrează datele de card.

 4. Verificarea autenticității tranzacțiilor: Magazinul online www.sublime.md verifică autenticitatea tranzacțiilor, cum ar fi verificarea adresei IP și a codului poștal al clientului. Aceste măsuri ajută la prevenirea fraudelor cu carduri de credit.

 5. Actualizarea politicilor de securitate: Politica de securitate a magazinului www.sublime.md este actualizată în mod regulat pentru a ține pasul cu noile amenințări și cu schimbările în standardele de securitate ale industriei.

 6. Formarea personalului: Personalul care lucrează cu datele de card este format în mod corespunzător cu privire la politica de securitate și respectă toate măsurile de securitate implementate de magazinul online.

PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau realizare a Comenzii, Vînzătorul este obligat să comunice Cumpărătorului noul termen de livrare. Cumpărătorul va avea dreptul de a cere daune suplimentare de la Vînzător, cînd este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vînzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata până la achitarea integrală a acesteia.

În cazul în care Cumpărătorul oferă informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de livrare a produselor. Acesta este de maxim 5 zile lucratoare de la data acestei comunicari.

PLATA

Prețul, modalitatea de plată și termenul de achitare sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind ca să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Livrare

 • Vânzătorul se obligă să expedieze produsele (gratis sau contra cost) către Cumpărător.

b. Transport - Ambalare

 • În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumparator diferit, Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu produsele în momentul predării acestora către compania de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorul va efectua livrarea produselor pe teritoriul Republicii Moldova.

ACCEPTAREA COMENZII

Acceptarea va fi efectuată atunci cînd produsele livrate Cumpărătorului sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descopera că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce în regulă Produsele sale.

 

GARANȚIE

Toate produsele comercializate de către site-ul www.sublime.md beneficiază de certificat de calitate conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalaje originale al producatorului.

 Fiecare produs achiziționat de pe platforma sublime.md beneficiază de certificat de calitate. La primirea comenzii, cumpărătorul v-a primi certificatul de garanție conform specificațiilor produselor achiziționate(dacă există).
 In alte cazuri, actul de primire-predare sau factura fiscală se v-a considera ca certificat de garanție, iar data documentului v-a fi data de cand se aplică garanția conform informatiilor afisate pe website.

TRANSFERUL PRODUSELOR

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Cumpărător. Plata produselor din magazinul online www.sublime.md se poate realiza prin transfer bancar, numerar la livrare,numerar in showroom,plata cu cardul online, plata cu cardul la livrare.

Personalul care realizeaza livrarea prin curierat rapid nu este autorizată de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea documentului de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și în cazul achitării comenzii la livrarea numai dupa achitarea contravalorii acestora.

Prin livrare se înțelege - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier

RĂSPUNDEREA

Vânzătorul este răspunzător în cazul în care partenerii săi de orice fel implicați în realizarea și livrarea comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale asumate de vânzător în baza acestui contract.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din pîrți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitată.

LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii Republicii Moldova. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

x
Solicită consultație prin apel
``